Get Token Full Quyền Không bị checkpoint 99%

4/5 - (1 bình chọn)

Get Token Full Quyền Không bị checkpoint 99%

Để giảm thiểu khả năng bị checkpoint khi gettoken bạn nên dùng mật khẩu ứng dụng

Để tạo mật khẩu ứng bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào link : https://www.facebook.com/settings?tab=security&section=per_app_passwords&view

Bước 2:

Nhập mật khẩu của bạn rồi bấm gửi

Nhập tên tùy ý rồi bấm tạo mật khẩu

 

Sao chép OYHXRDQSNU

Bước 3: Xong bước 2 bạn đã có mật khẩu ứng dụng là

Sau đó lấy mật khẩu đó để lấy Access_Token từ API dưới đây.

https://b-graph.facebook.com/auth/login?email={taikhoan}&password={matkhau}&access_token=6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662&method=post

Ví dụ: tài khoản: siben@gmail.com và mật khẩu ứng dụng: OYHXRDQSNU thì API sẽ như sau.

https://b-graph.facebook.com/auth/login?email=siben@gmail.com&password=OYHXRDQSNU&access_token=6628568379|c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662&method=post
Sau đi truy cập vào API bạn đã tạo ra sẽ có dạng như sau.

{
“Session_key”: “5.X3fQR_y43vEg55110267-1536501797”,
“uid”: 1536501797,
“bí mật”: “2e92d9e1855334044465a5fc6b32a”,
“access_token”: “EAAAAAYsX7TsBAIfpLu5DzPld7e0Gj3hYZBN9k0AwjmoZCOtwZA4atyty”,
“machine_id”: “1_JzXAOnIps1I-nsfw”,
“khẳng định”: đúng ,
“định danh”: “1536501797”
}

Trong đó “access_token”: “EAAAAAYsX7TsBAIfpLu… thì EAAAAAYsX7TsBAIfpLu… sẽ là Token của bạn nhé.

Hiện tại cách này không còn ngon như trước nữa. Anh em có thể tham khảo Cách get token full quyền 99% không bị check Point năm 2020 

Bình luận
Author: Admin Sniper

ĐẶT MUA