THÀNH VIÊN SNIPER TEAM

Hiện tại có nhiều đối tượng giả mạo thành viên Sniper Team nhắn tin, rao bán các phần mềm giả mạo chứa mã đọc đánh cắp tài khoản. Quý khách vui lòng chỉ giao dịch và nhận sự hỗ trợ bởi các thành viên chính thức được liệt kê ở đây.

Hoàng Thị Lina

SupportSupportMs. Lina: 0931928889

Nguyễn đức tiến

SupportSupportMr. Tiến: 0981818154

Nguyễn Đức Bình

SupportSupportMr. Bình: 0905817978

Bình luận