Mẹo để kiểm tra tỉ lệ văn bản trong hình ảnh khi chạy quảng cáo facebook

chạy quảng cáo facebook
Rate this post

Chạy quảng cáo facebook bạn nhận được thông báo là quảng cáo của bạn có thể không được phê duyệt vì có quá nhiều văn bản trong hình ảnh quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn có thể bị giảm nhẹ vì chứa nhiều văn bản trong hình ảnh quảng cáo.

Cách Tính 20% Text

Việc không hiểu rõ về kích thước cũng như chia tỷ lệ hình ảnh để chèn chữ vô hình ảnh khiến nhiều nhà quảng cáo khổ sở vì Facebook không phe duyệt quảng cáo do lỗi 20% text hình ảnh.

Và trong quá trình xét duyệt các chiến dịch quảng cáo. Những chiến dịch có lượng văn bản trong hình ảnh cao có thể sẽ không được phê duyệt quảng cáo. Vậy bộ template thiết kế facebook ads (có lưới 20% text) dưới đây sẽ giúp bạn rất nhiều đấy:

Các bạn muốn chuẩn text 20% tỷ lệ văn bản phải nằm đủ và trọn trong 5 ô.

  • Chia hình ảnh ra thành 5 dọc và 5 ngang đều nhau
  • Như vậy 1 tấm hình sẽ có 25 ô để chèn chữ
  • Bạn chỉ được giới hạn chèn chữ trong 5 ô nếu muốn chuẩn 20% text.

Lưu ý rằng một số hình ảnh quảng cáo có thể đủ điều kiện được xét trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ: bìa sách, bìa album và hình ảnh sản phẩm thường đủ điều kiện xét trường hợp ngoại lệ.

Kiểm tra hình ảnh quảng cáo của bạn có đủ điều kiện đủ xét trường hợp ngoại lệ không

Văn Bản Trong Hình Ảnh quảng cáo facebook Là Gì?

Văn bản trong hình ảnh là bất kỳ văn bản nào tồn tại trên nội dung hoặc hình ảnh quảng cáo của bạn. Văn bản này không bao gồm văn bản bên ngoài hình ảnh, chẳng hạn như văn bản nội dung của quảng cáo.

Để biết hình ảnh quảng cáo chứa quá nhiều văn bản khay không các bạn truy cập vào đường Link dưới đây của chính Facebook để kiểm tra 20% text Facebook văn bản có trong hình.

Mặc dù độ chính xác của công cụ có thể không hoàn toàn tuyệt đối, nhưng bạn vẫn nên sử dụng công cụ làm hướng dẫn để giúp mình tạo và gửi quảng cáo có nhiều khả năng tuân thủ nguyên tắc về văn bản trên hình ảnh hơn.

Thông báo trước khi chạy quảng cáo facebook

Nếu trong khi tạo quảng cáo, hệ thống của chúng tôi phát hiện thấy hình ảnh quảng cáo chứa quá nhiều văn bản, hệ thống có thể hiển thị cho bạn thông báo cho biết đã xảy ra vấn đề và cung cấp cho bạn tùy chọn để yêu cầu xét duyệt thủ công.

Nếu cho rằng quảng cáo bị gắn cờ không chính xác hoặc quảng cáo đủ điều kiện để được xét là trường hợp ngoại lệ, bạn nên chọn tùy chọn Yêu cầu xét duyệt thủ công.

Các định dạng quảng cáo Facebook

Quảng cáo một hình ảnh – xem xét hình ảnh dùng trong quảng cáo để xem liệu hình ảnh đó có tuân thủ các nguyên tắc dành cho văn bản trong hình ảnh của chúng tôi hay không.

Quảng cáo quay vòng – xem xét từng hình ảnh trong quảng cáo để xem tất cả hình ảnh đó có tuân thủ nguyên tắc về văn bản trong hình ảnh của chúng tôi không. Lưu ý rằng ngay cả khi chỉ một hình ảnh trong quảng cáo quay vòng có quá nhiều văn bản, hình ảnh đó cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quảng cáo.

Quảng cáo video – xem xét hình nhỏ để đảm bảo hình đó tuân thủ nguyên tắc về văn bản.

Các Mẹo Giúp Tránh Được 20% Text

Nếu bạn cần đưa văn bản vào hình ảnh, hãy thử dùng ít từ hơn và/hoặc giảm cỡ chữ của văn bản. Lưu ý rằng nếu văn bản quá nhỏ, người dùng có thể khó đọc.

Đảm bảo phần lớn văn bản sử dụng nằm trong phần nội dung thay vì hình ảnh của quảng cáo.

Tránh dàn trải tất cả văn bản trên hình ảnh.

Các quảng cáo trên Facebook chứa hình ảnh có ít hoặc không có văn bản trong hình ảnh thường có xu hướng giảm được chi phí và tiếp cận được nhiều người hơn so với các quảng cáo có văn bản trong hình ảnh.

Kiểm Tra 20% Text

Các bạn truy cập link sau : https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Check 20% text facebook ads 4 ví dụ sau cho thấy văn bản trong hình ảnh có ảnh hưởng như thế nào tới số lượng người sẽ nhìn thấy quảng cáo:

Văn bản hình ảnh: Ok

Hình ảnh quảng cáo chứa ít hoặc không chứa văn bản. Đây là kiểu hình ảnh được ưu tiên.

Văn bản hình ảnh: Thấp

Số người tiếp cận của quảng cáo có thể giảm nhẹ

Bạn có thể tiếp cận được ít người hơn vì có quá nhiều văn bản trong hình ảnh quảng cáo. Hình ảnh quảng cáo có ít hoặc không có văn bản sẽ được ưu tiên. Hãy dùng thử hình ảnh có ít văn bản hơn, cỡ chữ nhỏ hơn, không có logo dạng văn bản.

Văn bản hình ảnh: Trung bình

Số người mà quảng cáo tiếp cận có thể thấp hơn nhiều

Bạn có thể tiếp cận được ít người hơn vì có quá nhiều văn bản trong hình ảnh quảng cáo. Hình ảnh quảng cáo có ít hoặc không có văn bản sẽ được ưu tiên. Hãy dùng thử hình ảnh có ít văn bản hơn, cỡ chữ nhỏ hơn, không có logo dạng văn bản.

Văn bản hình ảnh: Cao

Quảng cáo có thể không chạy

Bạn có thể không tiếp cận được đối tượng của mình vì có quá nhiều văn bản trong hình ảnh quảng cáo hình ảnh có tỉ lệ văn bản cao. Hình ảnh quảng cáo có ít hoặc không có văn bản sẽ được ưu tiên. Trừ khi bạn đủ điều kiện được xét là trường hợp ngoại lệ, hãy dùng thử hình ảnh có ít văn bản hơn, cỡ chữ nhỏ hơn hoặc không có logo dạng văn bản.

Trường Hợp Ngoại Lệ Phổ Biến

Trường hợp ngoại lệ

Facebook hiểu rằng đôi khi, bạn cần sử dụng hình ảnh có những văn bản thiết yếu cho quảng cáo. Vì lý do này, hình ảnh của bạn có thể đủ điều kiện để được xét trường hợp ngoại lệ.

Bìa sách và bìa album

Hình ảnh sản phẩm

Trò chơi

Áp phích sự kiện

Bên cạnh những ví dụ này, biểu đồ, đồ thị, bìa tạp chí, bìa báo. Áp phích phim và chương trình truyền hình cũng có thể được xem xét là trường hợp ngoại lệ.

Lưu ý: Nội dung pháp lý như “điều khoản và điều kiện” cũng được tính là ngoại lệ (khi được áp dụng cho sản phẩm trong quảng cáo).

Trường hợp không được phê duyệt

Logo dựa trên văn bản – Bất kỳ logo nào đều được tính là văn bản bất kể kích thước.

Hình mờ – Các hình mờ được xem là văn bản. Ngay cả khi đó là nội dung bắt buộc hay tuân theo các nguyên tắc thương hiệu

Số – Tất cả các số đều được xem là văn bản

Bình luận
Author: Nguyễn Đức Tiến Với kinh nghiệm hơn 5 năm là trong lĩnh vực facebook marketing, MMO. Sniper sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức mới mẻ và thực chiến, cung Cấp các phần mềm để giúp bạn tối ưu lợi nhuận khi bán hàng Liên hệ: 0981818154

ĐẶT MUA