6 Code tiện ích cực hay cho nick Facebook

Rate this post

Tổng hợp 6 code javascript, thao tác cực dễ cho anh chị em bán hàng lọc bạn bè hay xoá những cmt, bài viết, cảm xúc hàng loạt.

1. Xoá bạn bè không tương tác 

Anh em click vào https://www.fb.com  nhấn F12 (hoặc Ctrl + Shift + I)

mở file này http://bit.ly/xoabanbekhongtuongtac  copy toàn bộ code trong file nhập vào như hình nhấn enter 

 

2. Xóa lời mời kết bạn đã gửi

Anh em click vào https://m.facebook.com/friends/center/requests/outgoing  nhấn F12 (hoặc Ctrl + Shift + I)

mở file này http://bit.ly/xoaloimoikbdagui copy toàn bộ code trong file nhập vào như hình nhấn enter 

3. Xóa tất cả bình luận 

Anh em click vào http://bit.ly/xoatatcabinhluan nhấn F12 (hoặc Ctrl + Shift + I)

mở file này http://bit.ly/2w9bI5i copy toàn bộ code trong file nhập vào như hình nhấn enter 

 

4. Xóa tất cả bài viết

Anh em click vào http://bit.ly/xoaAllBaiviet nhấn F12 (hoặc Ctrl + Shift + I)

mở file này http://bit.ly/2T3vmsf copy toàn bộ code trong file nhập vào rồi nhấn enter 

 

5. Xóa tất cả bày tỏ cảm xúc

Anh em click vào http://bit.ly/xoatatcabaytocamxuc nhấn F12 (hoặc Ctrl + Shift + I)

mở file này http://bit.ly/394T5Od copy toàn bộ code trong file nhập vào rồi nhấn enter

 

6. Xoá những lời mời kết bạn đã gửi cho tôi

Anh em click vào http://bit.ly/xoaloimoikb nhấn F12 (hoặc Ctrl + Shift + I)

mở file này http://bit.ly/2TksZjF copy toàn bộ code trong file nhập vào rồi nhấn enter

Bình luận
Author: Nguyễn Đức Bình Contact me Tel/zalo: 0905817978 https://www.BinhSniper.cf

ĐẶT MUA